Ej, narodiu sa's, Janku

/: Ej, narodiu sa's, Janku
v nešťastnú hodinu. :/
/: Veznú ťa na vojnu
a tam ťa zabijú. :/

/: Ej, zabijú ťa Turci,
v kopytách roznosá. :/
/: Krev z tebja poteče,
tak jak z trávy rosa. :/