Od Tvrdonic důle k lesu

Od Tvrdonic důle k lesu
hrbolatá cestička,
/: a po ní sa rozlévá
každý rok vodička. :/

Voda kalná a studená
zatopiua pole, les.
/: Poneseš mňa, koníčku, ej,
k mej miuej ešče dnes. :/

Pojeď, pojeď, šohajíčku,
lebo ťa já ráda mám,
/: naproti já tebje pujdu,
huběnku tebě dám. :/