Jedú chuapci, jedú
trenčanskú silnicú,
/: až sa jim šablenky pri bočkách ligocú. :/

Dočkajte mňa, chuapci,
aj já s vama pujdu
/: a já vám košelky šeckým právat budu. :/

Ja, kde bys, ty miuá,
tolej vody braua,
/: abys ty nám šeckým košelenky praua? :/

Budem skoro stávat,
budem rosu ráňat
/: a v tej já vám budem košelenky právat. :/