Nechodívaj, dívča, zrána do rosy,
zrána do rosy,
lebo sa ti kasanička ceuá zarosí,
ceuá zarosí.

Nechodívaj, dívča, zrána do trňá,
zrána do trňá,
lebo sa ti kasanička ceuá roztrhá,
ceuá roztrhá.