/: Zaleť, sokol bielý pták,
ku mojmu miuému, :/
/: pozdravuj ho nastokrát,
pozdravuj ho nastokrát,
povez tiško jemu. :/

/: Aby došeu večer k nám,
že ho pěkně prosím, :/
/: že ho velmi ráda mám,
že ho velmi ráda mám,
že ho v srdci nosím. :/