Ked sa zajíc po hájíčku procházá

Ked sa zajíc po hájíčku procházá,
potkau on tam jagárečka, jak kráčá.
/: Jagár za ním s flintičku, co tu robíš, zajíčku?
Hledám si já k vyživeňú travičku. :/

Skoro ráno než súnečko vycházá,
už sa zajíc po hájíčku procházá.
/: Liška pes i vlčica, šecko lúbí zajíca.
Přeca sa já najvíc bojím raušica. :/