Za našíma humny černá hubočina,
utopiu sa šohaj s černýma očima.

Košelenka tenká na brehu ležaua,
snad sas, miuý, kúpau, dyž byua neděla.

Já sem sa nekúpau, já sem koně brodiu.
Snad mňa miuý pán bůh do tej vody hodiu.