Ej, nepij, koňu, vodu

/: Ej, nepij, koňu, vodu, voda je nečistá. :/
/: Ej, napadauo do ní, ej, napadauo do ní,
ej, napadauo do ní, ej, z javora listá. :/

/: Ej, koňari, koňari, kde ste koně pásli? :/
/: Ej, ztratiu sem věnec, ej, ztratiu sem věnec,
ej, ztratiu sem věnec, kerý ste ho našli? :/

/: Ej, my sme ho nenašli, ale sme viděli, :/
/: ej, tvůj věnec zelený, ej, tvůj věnec zelený,
ej, tvůj věnec zelený puovat po Dunaji. :/