Veseú, céruško, veseú svatbu máš

Veseú, céruško, veseú svatbu máš,
ej, enom sa podívaj, keho na ní nemáš.

Pohlédni, céruško, podívaj sa kouem,
seďá-li tatíček za svatebním stouem.

Neseďá, neseďá, oni v hrobě ležá,
ej, oni o svatbě tvojej nic nevěďá.