/: Pásuo dívča páva za horama sama. :/
/: Dojeli k ní dva hajníci, dojeli k ní dva hajníci,
pojeď dívča s náma, pojeď dívča s náma. :/

/: Já bych s vama jeua, kam bych páva daua? :/
/: Zažeň páva do hájíčka, zažeň páva do hájíčka,
poď s nama, Anička, poď s nama, Anička. :/