Mamko moja, já sa vydávat mám

Mamko moja, já sa vydávat mám,
mamko moja, já sa vydávat mám,
/: chodí za mnú z Javoriny cigán. :/

Cigán sa mně prevelice lúbí,
cigán sa mně prevelice lúbí,
/: protože má pěkné bíué zuby. :/

Proto sem ťa, céro, nechovaua,
proto sem ťa, céro, nechovaua,
/: aby sem ťa cigánovi daua. :/