Za hájíčkem, za zeleným

Za hájíčkem, za zeleným
ore dívča s voukem jedným,
ore, ore, vyorává,
mamka za ňú povouává.
Ej, ej, ej, ore, ore, vyorává,
mamka za ňú povouává, ej,

Pojeď, céro, pojeď domů,
daua sem ťa, nevím komu.
Daua sem ťa za Janíčka,
za Janíčka, za zbojníčka.
Ej, ej, ej, daua sem ťa za Janíčka,
za Janíčka, za zbojníčka, ej.