Ej, vije, vije, koně vrané

Ej, vije, vije, koně vrané,
pojedeme na zelené,
ej, na zelené.

Ej, za dědinú, na dolině,
sú tam kvítka v jatelině,
ej, v jatelině.

Ej, pojeď, dívča, pojeď se mnú,
natrhám ti kytku pěknú,
ej, kytku pěknú.