Povídajú ludé, že su malovaná

Povídajú ludé, že su malovaná,
že je do mých líček, že je do mých líček
barva kupovaná.

Nemajú tatíček takových tolarů,
aby kupovali, aby kupovali,
do mých líček barvu.