Odbiua jedna, odbiua druhá

/: Odbiua jedna, odbiua druhá, :/
/: ešče sa šohaj dědinú túuá. :/

/: Dědinú túuá, s chuapcama zpívá, :/
/: chodníčkem idú, kde miuá bývá. :/

/: Tam v okénečku muškát červený, :/
/: majú tam dívča, že nad ně néni. :/