A já dobre vím, že zle pochodím, :/
/: že od mej miuej neskoro chodím,
neskoro chodím. :/

Moja frajírka koníčky nemá, :/
/: a moje doma do dverí hleďá,
do dverí hleďá. :/

Chodím od miuej, denica hore, :/
/: a náš hospodár chodí po dvore,
chodí po dvore. :/

Zapuať, hospodár, súžit nebudu, :/
/: našeu sem dívča, ženit sa budu,
ženit sa budu. :/