Ej, vy páni, radní páni

Ej, vy páni, radní páni vám je, vám! :/
/: Dali ste si lose táhat,
že budete chuapcú brávat
na vojnu. :/

Janoškova stará mamka puakaua, :/
/: že jedného synka měua,
na vojnu ho dát moseua
s husárama. :/