Od Prešpurka k Dunaju III.

Od Prešpurka k Dunaju
tam sa chuapci scházajú.
/: Scházajú, scházajú,
kerý Dunaj prepuavú. :/

Kdo ten Dunaj prepuove,
švarné dívča dostane.
/: Prepuove, prepuove,
švarné dívča dostane. :/

Vynašeu sa jeden pán,
kerý Dunaj prepuovau.
/: Dobre je, dobre je,
švarné dívča moje je. :/