Už dozráua kukurička dočista, :/
/: dočista, dočista, vysúžiu sem si tri ročky dojista. :/

Pan kapitán, co to o mně zmýšlajú, :/
/: zmýšlajú, zmýšlajú, že mně oni dovolenku nedajú. :/

Ked nedajú, nech nedajú, já nedbám, :/
/: já nedbám, já nedbám, ešče si já švarné dívča vyhledám. :/