Ej, vrť sa, dívča, vrť sa

Ej, vrť sa, dívča, vrť sa,
ej, já sa budu dívat,
/: ej, bude-li to pěkné,
budu k vám chodívat. :/

Ej, já sem sa vrtěua,
ej, ty sas na mňa dívau,
/: ej, bar to byuo pěkné,
tys k nám nechodívau. :/

Ej, chodívaj, chodívaj,
ej, mé srdenko věrné,
/: ej, budu ti otvírat,
ej, okénečko skeuné. :/

Ej, okénečko skeuné,
ej, dvera malované,
/: ej, chodívaj, chodívaj,
ej, mé srdenko věrné. :/