Ej, vy páni zemanové

Ej, vy páni zemanové, proste Pannu Mariju,
aby ona ochrániua tú moravskú krajinu.
/: Zemané sa modlili, šablenky si brúsili,
do vojny sa chystali. :/