/: Od Starej Břecuavy teče voda. :/
Napij sa jí miuá, houběnko sivá,
šak je dobrá.

/: Už sem sa napiua, už jí mám dosť, :/
děkuju ti, miuý, šohajku rozmiuý,
za uprímnosť.