Dalmácia, Dalmácia, to je, bože, kraj,
nic iné tam neuvidíš, len zelený háj.
/: Hory, doly, more široké,
procházajú sa tam chuapci Darmusové. :/

Dobre byuo tym Darmusom v Prešpurku ležat,
zakád oni nemoseli vojny zkusovat.
/: Jak vyjeli na širé more,
spánembohem zostávajte rodičové. :/


(Dormusové - vojáci 2.c.k. pěšího pluku v Bratislavě)