Káčer na dolině, kačka v šáchorině.
/: Káčer na ňu voua: Vrať sa duša moja,
vrať sa duša moja. :/

A já sa nevrátím, věneček neztratím.
/: Přeca sa vrátiua, věneček ztratiua,
věneček ztratiua. :/

Šífari, šífari, na tichém Dunaji,
/: či ste neviděli, či ste neviděli,
moje potěšení. :/