Od Prešpurka k Dunaju I.

Od Prešpurka k Dunaju
chuapci se tam scházajú.
/: Scházajú sa, scházajú, :/
kerý Dunaj prepuavú.

Kdo ten Dunaj prepuove,
švarné dívča dostane.
/: Kdo ten Dunaj prepuove, :/
švarné dívča dostane.

Vynašeu sa jeden pán,
co ten Dunaj prepuovau.
/: Vynašeu sa jeden pán, :/
co ten Dunaj prepuoval.

Dobre, chuapci, dobre je,
švarné dívča moje je.
/: Dobre, chuapci, dobre je, :/
švarné dívča moje je.