Ked sem já byu osnáct roků

Ked sem já byu osnáct roků muádenec,
vyzvau sem já švarné dívča na tanec.
/: Tancuj se mnú duša moja,
šak nebudeš žena moja, hojasa. :/