Na tú svatú Katerinu

Na tú svatú Katerinu v nedělu
verbovali trech šohajů na vojnu.
/: Šecí ludé zapuakali, že na vojnu verbovali
v nedělu. :/

Ked bych já měu, moja miuá, sto zuatých,
šeu bych si já pred muziku zapuatit.
/: Muzika by pěkně hráua, má miuá by tancovaua
a já s ňú. :/