Husári, husári, pěkné koně máte,
/: zverbujem sa já mezi vás, kerého mně dáte. :/

Dáme my ti, dáme s pěknú bíú lyskú,
/: co sa budeš na něm nosit k miuej do Prešpurku. :/