Létaua sojenka létaua,
sivého sokola hledaua.
Jak ho nenašua, za horu zašua
a tam prežauostně puakaua.

Neletáj, sojenko, nelétaj,
sivého dokola nehledaj.
Radši si sedni na strom zelený
a tam si vesele zazpívaj.