Po trikrát sem na okénko ťukau

Po trikrát sem na okénko ťukau,
ani sem sa miuej nedovouau,
/: otevri mně okénečko skeuné,
nech sa já podívám na tvé očka černé. :/

Ani k nám už, šohajíčku nechoď,
ani mňa už od muziky nevoď.
/: Zbraňujú mně maminečka moja,
nesmím být, šohajku, frajírečka tvoja. :/