Od Prešpurka k Dunaju II.

Od Prešpurka k Dunaju, k Dunaju,
od Prešpurka k Dunaju, k Dunaju,
chuapci se tam scházajú.

Kdo ten Dunaj prepuove, prepuove,
kdo ten Dunaj prepuove, prepuove,
švarné dívča dostane.

Vynašeu sa jeden pán, jeden pán,
vynašeu sa jeden pán, jeden pán,
co ten Dunaj prepuovau.

Dobre, chuapci, dobre je, dobre je,
dobre, chuapci, dobre je, dobre je,
švarné dívča moje je.