Na lanžhockej věži

Na lanžhockej věži
sedí bíuá hus.
Ona dycky sedí,
nikdá neuletí,
sedne na rathúz.

Na lanžhockých Čistách
suchá rokyta,
to moje srdéčko
zarmúcené šecko
puače, naríká.