Od Brecuavy teče voda čistá

Od Brecuavy teče voda čistá,
puače za mnú frajírenka istá.
/: Puače za mnú ruky zauamuje,
že sa pro mňa vraný kůň kšíruje. :/

Nepuač, nepuač, nenaríkaj o mňa,
už sa šijú nové šaty pro mňa.
/: Šaty nové, pěkné vyuožení,
nepuač za mnú moje potěšení. :/