Dívča, dívča laštovička,
lúbiu sem ťa od malučka,
/: a ešče ťa kolébali
a už ťa mně slubovali. :/

Dívča, dívča, bíuý anděu,
kde že já ťa večer najdem?
/: Najdeš ty mňa v zahrádečce,
pod jabloňú na uavečce. :/