Malovali, nocovali tré maléri u nás

Malovali, nocovali
tré maléri u nás,
tré maléri u nás.
Nechau sem si vymalovat
mojej miuej obraz,
mojej miuej obraz.

Malovali, nocovali
u nás po tri noci,
u nás po tri noci.
Nechau sem si vymalovat
mojej miuej oči,
mojej miuej oči.

Malovali, nocovali
do bíuého rána,
do bíuého rána.
Daua sem si vymalovat
švarného šohaja,
švarného šohaja.