Kačena divoká
letěua zvysoka,
/: nadletěua nad Janíčka
streliu ju do boka. :/

Ach, bože, rozbože,
už sem dolétaua,
/: už sem tady svoje děti
drobné zanechaua. :/

Moje drobné děti
pri Moravě seďá,
/: kalnú vodu popíjajú,
drobný písek jeďá. :/