Počúvajte, radní páni, máuo

Počúvajte, radní páni, máuo,
/: co sa u nás tejto noci stauo. :/

Zabiu mlynár zemana pre vodu,
/: ja že on si dovoliu suobodu. :/

Napiu sa on červeného vína,
/: vzau si sochor, šeu okouo mlýna. :/

Vzau si sochor, mlynárskú sekeru,
/: zeťau mlynár zemanovu huavu. :/