Ej, létaua laštověnka, létaua

Ej, létaua laštověnka, létaua,
/: až na ona nebe zemi týkaua. :/

Doletěu k ní krahulíček mauý pták,
/: kdy sa budeš, laštověnko, vydávat? :/

Já sa budu, krahulíčku, vydávat,
/: až sa bude suchá vrba zeleňat. :/