Můj tatíčku, vy to víte

Můj tatíčku, vy to víte,
vy to na mňa nepovíte,
že sem nechceu mundur nosit,
radši sem chceu pole kosit,
vy to víte.

Moja miuá, lúto je mně,
že mosím byt na tej vojně,
až sa vrátím od Krakova,
veznu si ťa, budeš moja,
nepuač pro mňa.