Už sa to ránečko otevírá

Už sa to ránečko otevírá,
už sa to ránečko otevírá.
/: Už sa ten šohájek, už sa ten šohájek
preč ubírá. :/

Běžte za ním zavrít, má mamička,
běžte za ním zavrít, má mamičko,
/: mňa by zaboleuo, mňa by zaboleuo,
mé srdéčko. :/

Zapomínaj, šohaj, zapomínaj,
zapomínaj, šohaj, zapomínaj,
/: pod naše okénko, sivá houběnko,
nechodívaj. :/

Já na ťa, má miuá, zapomenu,
já na ťa, má miuá, zapomenu,
/: pod vaše okénko, sivá houběnko,
víc nedojdu. :/