Pod horú skalička, pod ňú je studnička,
chytajú, lapajú švarného Janíčka,
ej, švarného Janíčka.

A ked ho už vedli pres těšické pole,
už mu ukazujú hodonské kasarně,
ej, hodonské kasarně.