U tyneckej boží muky

/: U tyneckej boží muky, :/
klečí tam šohaj zepňa ruky.

/: Klečí, klečí, boha prosí, :/
že tú děvečku dostat mosí.

/: Kdyby brániu aj ceuý svět, :/
já tú dívčinu aj mosím mět.