V Komárnově muzikanti hrajú

V Komárnově muzikanti hrajú,
v Komárnově muzikanti hrajú,
švarné vívča sobě namúvajú.

Došeu sem k ní, ona ešče spaua,
došeu sem k ní, ona ešče spaua.
Budiu sem ju, aby ona staua.