Nedaleko Hodonína,
co je to tam za dědina,
je tam studenka kamenná
a v ní voděnka studená.

Ked sem já tú vodu píjau,
dycky sem sa dobre mívau,
koníčky sem si kšírovau
a u muziky verbovau.