Na brecuavském poli cosi červeňá sa

/: Na brecuavském poli
cosi červeňá sa, :/
/: sú-li to tam maky
lebo růža rozvíjá sa. :/

/: Šohajíček švarný
očka si zacuáňá, :/
/: svojého srdéčka
najmilejší poznává. :/

/: Je to tam má miuá
v tej červenej sukni, :/
/: súnečko, zapadaj,
nech sa dneskaj skoro setmí. :/