Stokrát sem sa zaríkaua

/: Stokrát sem sa zaríkaua
se šohajkem hovorit, :/
/: a ked došeu pod okénko,
išua sem mu otevrít. :/

/: Fauešná ty, fauešnice,
fauešné ty oči máš, :/
/: keho potkáš na ulici,
za každým sa ohlédáš. :/