Ej, pršauo, byuo tma

Ej, pršauo, byuo tma nad našú zahrádků, :/
/: těšili sa pachouci, těšili sa pachouci
mému maryjánku. :/

Netěšte sa, pachouci, mému maryjánku, :/
/: u súsedú vedlejších majú ešče pěknější
modrú fialenku. :/