V Týnci dědině
tam je po déšti
samé buato.
Došeu šohájek,
došeu za miú,
nedbau na to.

Frajírka pyšná
z komorky vyšua,
jemu láua:
"S takým šohajkem
v čižmách od buata
bych nestáua."

Budeš tu moset,
šohajku švarný,
prenocovat,
abych ti mohua
čižmy od buata
opucovat.

Já bych tu miuá,
srdénko moje,
prenovocau.
Kdo by mně doma
koníčky vrané
okšírovau?