/: Pri brecuavskej pile stojá koně šimle. :/
/: Dojeli tam na nich chuapci Lanžhočané. :/

/: Lanžhočané pyšní, prečo ste k nám došli? :/
/: My nemáme pre vás malované izby. :/

/: Nemáme, nemáme, malovat si dáme. :/
/: To vám Lanžhočané kvůli uděuáme. :/