Vysoko zornička,
dobrú noc, Anička,
/: ešce výšej nebe,
daj aj pán bůh tebe. :/

Dobrú noc, dobrú noc,
ale ne každému,
/: len temu děvčátku,
co já chodím za ňú. :/